bradáčbradáč

ŠTANDARD PLEMENA

HLAVA

Lebka je mohutná, pretiahnutá, bez silne vystupujúceho temenného hrboľa. Hlava má zodpovedať mohutnosti psa.
Čelo je ploché, bez vrások a prebieha paralelne s chrbtom nosa.
Stop alebo čelový sklon je zvýraznený obočím.
Nos: Čumák je dobre vyvinutý a trvalo čierny. Chrbát nosa je rovný.
Tlama končí v tvare tupého klinu.
Pysky sú čierne, pevné a hladko priliehajúce k čeľustiam, kútiky uzavreté.
Čeľuste/zhryz/zuby: Silná horná čeľusť aj sánka. Nožnicový zhryz, dobre uzavretý, chrup úplný (42 zubov podľa zubnej formule), silný a čisto biely. Žuvacie svaly sú mohutne vyvinuté, napriek tomu nesmú líca rušiť hranatý tvar hlavy s bradou.
Oči sú stredne veľké, oválne, dopredu smerujúce, tmavé, so živým výrazom, očné viečka dobre priliehajúce.
Uši tvaru V sú klopené, vysoko nasadené a rovnomerne nesené, vnútorné okraje ušníc priliehajú k lícam, sú dopredu ku spánkom otočené, pričom horná línia sklopenia nemá presahovať hornú líniu lebky.

Malý bradáč

KRK

Svalnatá šija je ušľachtilo klenutá. Krk prechádza harmonicky do kohútika. Mohutne nasadený, štíhly, elegantne nesený, zodpovedajúci mohutnosti psa. Koža na hrdle tesne prilieha a je bez záhybov.

TELO

Horná línia je od kohútika dozadu ľahko padajúca.
Kohútik tvorí najvyššiu časť hornej línie.
Chrbát je silný, krátky a pevný.
Bedrá sú krátke, silné a hlboké. Vzdialenosť medzi posledným rebrovým oblúkom a bedrovým kĺbom je krátka, čím pes pôsobí kompaktne.
Zadok je ľahko zaoblený, neznateľne prechádzajúci do nasadenia chvosta.
Hrudník je primerane široký, na priereze oválny, siahajúci až po lakeť.
Predhrudie je tvorené výrazným výbežkom hrudnej kosti.
Brušná línia: Slabiny sú nie veľmi vtiahnuté, s dolnou partiou hrudníka tvoria pekne prebiehajúcu líniu.
Chvost je prirodzene ponechaný.

KONČATINY

Hrudné (predné) končatiny: Predné končatiny sú pri pohľade spredu silné, rovné a nie úzko postavené. Pri pohľade zo strany rovné.
Plece: Lopatka prilieha tesne k hrudníku, je z oboch strán dobre osvalená a hore presahuje tŕne hrudných stavcov. Pokiaľ možno šikmo a dobre dozadu položené plece vykazuje uhol s rovnovážnou líniou asi 50 stupňov.
Rameno dobre prilieha k trupu, je silné a mohutne osvalené, zviera s lopatkou asi uhol 95 až 105 stupňov.
Lakeť je dobre priliehajúci, ani vybočený ani vbočený.
Predlaktie: Pri pohľade zo všetkých strán celkom rovné, silne vyvinuté a dobre osvalené.
Zápästie je mohutné, stabilné, len nepatrne sa odchyľujúce od štruktúry predlaktia.
Záprstie: Pri pohľade spredu zvislé, zo strany ľahko šikmé k podložke, silné a ľahko pérujúce.
Predné laby sú krátke a zaoblené, prsty navzájom pevne priliehajúce sú klenuté (mačacia labka), s krátkymi, tmavými pazúrmi a drsnými vankúšikmi.

Panvové (zadné) končatiny: Pri pohľade zo strany sú šikmo postavené, pri pohľade zozadu rovnobežné, nie úzko postavené.
Stehno je primerane dlhé, široké a silno osvalené.
Koleno nie je ani vbočené ani vybočené.
Predkolenie, lýtko je dlhé a silné, šľachovité, prechádzajúce do silného kĺbu päty.
Päta je výrazne uhlená, silná, stabilná, ani vbočená ani vybočená.
Priehlavok je krátky a kolmo k podložke postavený.
Zadné laby: Krátke prsty, klenuté a zovreté, pazúry krátke a čierne.
Pohyb je pružný, elegantný, svižný, uvolnený a priestranný. Predné končatiny vykračujú pokiaľ možno ďaleko dopredu, zadné končatiny poskytujú - výdatne vykračujúce a pérujúce - požadovanú silu pohybu psa. Predná končatina jednej strany sa pohybuje dopredu súčasne so zadnou končatinou druhej strany. Chrbát, väzy a kĺby sú pevné.

Malý bradáč

KOŽA

Tesne priliehajúca po celom tele.

Srsť má byť hrubá, tvrdá a hustá. Skladá sa z hustej podsady a nie príliš krátkych, tvrdých a k telu priliehajúcich pesíkov. Pesíky sú hrubé a dostatočne dlhé, aby bolo možno posúdiť štruktúru, ani rozježené ani vlnité. Srsť na končatinách má tendenciu nebyť celkom tvrdá. Na čele a na ušiach je krátka. Ako typický znak tvorí na tlame nie veľmi mäkké fúzy a zježené obočie, ktoré ľahko tieni oči.

Farba srsti:

 1. čisto čierna s čiernou podsadou
 2. korenie a soľ
 3. čiernostrieborná
 4. biela s bielou podsadou

Pre korenie a soľ je chovateľským cieľom stredný odtieň s pravidelným, dobre rozloženým, dobre pigmentovaným korenením a šedou podsadou. Prípustné sú farebné odtiene od tmavej oceľovej šede po striebornú šeď. Všetky farebné odtiene musia vykazovať výraz podčiarkujúci tmavú masku, ktorá má zodpovedať a ladiť s daným farebným rázom. Zreteľne svetlé znaky na hlave, predhrudí a končatinách sú nežiadúce. Pre čiernostrieborný ráz sú chovateľským cieľom čierne pesíky s čiernou podsadou, biele znaky nad očami, na lícach, na fúzoch, na hrdle, na predhrudí dva oddelené trojuholníky, na nadprstí predných končatín, na labkách, na vnútorných stranách zadných končatín a na zadku. Čelo, tylo a vonkajšia strana uší majú byť čierne ako pesíky na tele.

VÝŠKA A VÁHA

Výška v kohútiku je u psov a sučiek medzi 30 a 35 cm.
Váha je u psov a sučiek medzi 4,5 a 7 kg.

CHYBY

Každá odchýlka od hore uvedených bodov musí byť považovaná za chybu, ktorej hodnotenie by malo presne vyjadrovať veľkosť stupňa odchýlky.

Pozoruhodné chyby:

 • ťažká alebo guľatá lebka
 • vrásky na čele
 • krátka, špicatá alebo úzka tlama
 • kliešťový zhryz
 • silno vystupujúce lícne alebo jarmové kosti
 • nízko nasadené alebo príliš dlhé, rozdielne nesené uši
 • svetlé, príliš veľké alebo príliš malé oči
 • voľná koža na hrdle
 • lalok, úzka šija
 • príliš dlhý, klenutý alebo mäkký chrbát, kaprí chrbát
 • padajúci zadok
 • k hlave vychýlené nasadenie chvosta
 • dlhé laby
 • mimochod
 • príliš krátka alebo dlhá, mäkká, vlnitá, splstnatená, hodvábna srsť
 • hnedá podsada
 • u sfarbenia korenie a soľ: pás na chrbte alebo čierne sedlo
 • neostré od seba ohraničené prsné trojuholníky u čiernostrieborného rázu
 • do 1 cm pod dolnú alebo nad hornú hranicu výšky

Ťažké chyby:

 • ťažká alebo ľahká, nízkonohá alebo vysokonohá stavba tela
 • obrátený pohlavný výraz (napr. sučka s výrazom psa)
 • vybočené lakte
 • vbočené päty
 • strmý alebo sudovitý postoj zadných končatín
 • príliš dlhé predkolenie, príliš krátky priehlavok
 • biela alebo škvrnitá srsť u farebných rázov čierny alebo korenie a soľ
 • škvrnitá srsť u farebných rázov čiernostrieborný a biely
 • od 1 do 2 cm pod alebo nad normálnou výškou

Vylučujúce chyby:

 • vývojová odchýlka každého druhu
 • chybný typ
 • chyby zhryzu: predhryz, podhryz, nepravidelný zhryz
 • hrubé chyby v jednotlivých oblastiach, ako napr. v stavbe tela, v srsti a jej sfarbení
 • plaché, agresívne, zlostné, prehnane nedôverčivé, nervózne chovanie
 • viac než 2 cm pod alebo nad normálnou výškou

Semenníky:

Psy musia vykazovať dve zreteľné, normálne vyvinuté semenníky, ktoré sa celé nachádzajú v miešku.